EV

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เติมเต็มช่องว่างทักษะในห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาครัฐบาล ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

Read More »

การ์ทเนอร์คาดการณ์ยอดจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าปี 66 สูงแตะ 15 ล้านคัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 11 กันยายน 2566 — การ์ทเนอร์คาดการณ์ยอดการจัดส่งรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก (แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และแบบปลั๊กอิน-ไฮบริด) ในปี 2566 มีปริมาณเกือบ 15 ล้านคัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 19% ในปี 2567 คิดเป็นยอดรวม 17.9 ล้านคัน

Read More »

4 วิธีกำจัดแร่หายากในมอเตอร์ไฟฟ้า และสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

แร่หายากที่มีการนำไปใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเด็นนี้จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อน โดย 82% ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2565 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพื้นฐานของแม่เหล็กถาวรที่ใช้แร่หายาก ขณะที่ประเทศจีนเป็นผู้ควบคุมการจัดหาแร่หายากเป็นส่วนใหญ่ และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ความผันผวนด้านราคาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยมีราคาพุ่งขึ้นเมื่อปี 2554/2555 และเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างปี 2564-2565 สิ่งสำคัญก็คือ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ พบว่าบางวิธีสามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดการใช้แร่หายากที่มีอยู่ในมอเตอร์ไฟฟ้าได้

Read More »

Four-Leaf Clover สถาปัตยกรรมรวมศูนย์ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เพื่อความชาญฉลาดยิ่งขึ้นของ EV ยุคหน้า

Leapmotor เปิดเผยนวัตกรรมล่าสุด ‘Four-Leaf Clover’ สถาปัตยกรรมรวมศูนย์ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า (Central Integrated Electronic and Electrical Architecture) ที่เรียกง่ายๆ ว่า สถาปัตยกรรม ‘Four-Leaf Clover’ เป็นเทคโนโลยีที่ Leapmotor พัฒนาขึ้นเองโดยสมบูรณ์ ด้วยการรวมเอา System-on-Chip (SOC) หนึ่งระบบ และหน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) หนึ่งชุด มาสร้างเป็นหน่วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง พร้อมทั้งรวมระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง ระบบภายในห้องคนขับ ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ โดเมนพลังงานและโดเมนตัวรถ การใช้ประโยชน์จากกำลังการประมวลผลสูง การสื่อสารที่รวดเร็ว และการมีความหน่วงต่ำ จึงทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของยานยนต์ EV ที่มีความสำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

ผลกระทบต่อมอเตอร์ไฟฟ้าจากรัฐบัญญัติวัตถุดิบวิกฤติของ EU ในมุมมองของ IDTechEx

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ “รัฐบัญญัติวัตถุดิบวิกฤติ” (Critical Raw Materials Act) เพื่อ “รับรองสิทธิ์ของสหภาพยุโรป (EU) ในการจัดหาวัตถุดิบวิกฤติ เพื่อความมั่นคง, ความหลากหลาย, สามารถหาได้ และความยั่งยืน” รัฐบัญญัตินี้ได้แสดงเจตนาเป็นนัยสำคัญต่อเทคโนโลยีและตลาดต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการที่ให้ความไว้วางใจอย่างมากกับวัตถุดิบวิกฤติ คือ ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า

Read More »

จับประเด็นสำคัญที่จะสนับสนุนตลาด EV ที่กำลังเฟื่องฟู

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกได้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.1 ล้านคันในปี พ.ศ. 2563 มาเป็นมากกว่า 9 ล้านคันในปี 2565 ซึ่ง IDTechEx ได้คาดการณ์ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าจะมีมากกว่า 12 ล้านคันในปี 2566 และเติบโตแบบทวีคูณในปีต่อๆ ไป โดยจะมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้ามากถึง 20 ล้านคันในปี 2568 ขณะที่ยานยนต์ EV เชิงพาณิชย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2564

Read More »

ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องปรับตัวและรับมืออย่างไรเพื่อก้าวต่อไป

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการพัฒนามากกว่า 60 ปีมีการลงทุนจากต่างชาติมากมาย จนทำให้ทุกวันนี้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ชั้นนำของภูมิภาค และปัจจัยความร่วมมือของไทยและญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ที่ผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยดูมีแนวโน้มสดใสและเป็นไปได้ด้วยดี

Read More »

ผสาน 5 หน่วยงาน ร่วม MOU ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วย ววน.

สกสว. จับมือ บพข. สนช. สยย. และ EVAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มุ่งสริมสร้างความร่วมมือ สนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

Read More »

วิวัฒนาการของตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานลากจูงอาจมีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1800 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังเติบโตขณะนี้ ทำให้เห็นถึงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านนี้ รวมทั้ง โอกาส และความต้องการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า โดย IDTechEx ได้ทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับลากจูงในยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งในแต่ละปีนั้นได้เห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆ ที่สร้างความประหลาดใจและประทับใจมาอย่างต่อเนื่อง

Read More »

จีเอซี เปิดตัวนวัตกรรมรายแรกของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่งานจีเอซี เทค เดย์ ประจำปี 2566

จีเอซี กรุ๊ป (GAC Group) ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ได้จัดงานประชุมเรือธงประจำปี เรียกว่า งานจีเอซี เทค เดย์ ประจำปี 2566 (GAC TECH DAY 2023) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดยจัดในธีม “เทคโนโลยีวิวัฒน์” (Evolving Technology) ซึ่งในงานนี้ ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมที่สำคัญหลายรายการและเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมในด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้านเครื่องยนต์ และด้านเทคโนโลยียานพาหนะ

Read More »