Cables

“LIMAZ” ระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์กคุณภาพสูง แบรนด์คนไทย มาตรฐานระดับสากล โดย 9D

LIMAZ (ลิมัซ) ผลิตภัณฑ์ระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์กคุณภาพสูง (Network Infrastructure System) แบรนด์คนไทย มาตรฐานสากล รับประกัน 25 ปี เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป จนถึงงานระดับดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)

Read More »

UL Solutions ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโครงข่ายกำลังไฟฟ้า

UL Solutions ผู้นำระดับโลกในการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสายไฟฟ้า (wire) และเคเบิลไฟฟ้า (cable) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดโลก และยกระดับความปลอดภัยของระบบเคเบิล

Read More »