Electronics

Atom Computing และ NREL สำรวจการทำงานในจุดที่เหมาะสมที่สุดของโครงข่ายไฟฟ้าโดยใช้การประมวลผลควอนตัม

บริษัท Atom Computing และ ศูนย์ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ (National Renewable Energy Laboratory; NREL) ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือกันเพื่อสำรวจว่า การประมวลผลควอนตัม (quantum computing) จะสามารถช่วยการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร

Read More »

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 MW ของ Honeywell กับการสร้างระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด-ไฟฟ้า บนเรือเหาะ LCA60T ของ Flying Whales

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ของ Honeywell ได้รับเลือกจาก Flying Whales Quebec เพื่อจ่ายกำลังขับให้กับเรือเหาะแบบไฮบริด-ไฟฟ้า ลำใหม่ LCA60T ทั้งสองบริษัทได้ลงนามในสัญญาเพื่อบูรณการและจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ของ Honeywell โดย Flying Whales มีฐานที่ตั้งอยู่ทั้งในฝรั่งเศสและแคนาดา กำลังพัฒนาอากาศยานแบบขึ้นและลงจอดแนวดิ่ง (vertical take-off and landing; VTOL) ที่มีลำตัวยานยาว 200 เมตร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งที่มีน้ำหนักมาก

Read More »

SiC เพาเวอร์ซิมูเลเตอร์ MPLAB® รุ่นใหม่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทดสอบโซลูชันพลังงาน SiC ของไมโครชิพในขั้นตอนการออกแบบได้

เครื่องมือที่ใช้ PLECS ของไมโครชิพประเมินโซลูชันต่างๆ ผ่านโทโพโลยีที่มีการเปิดปิดพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ก่อนขั้นตอนนำการออกแบบไปใช้กับฮาร์ดแวร์

Read More »

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งล่าสุด มุ่งกำหนดทิศทางสู่การเติบโตในอนาคต

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานในอนาคต โดยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตของบริษัทในอนาคต และพัฒนาความสามารถในการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า

Read More »