Research

Rockwell Automation เผยผลสำรวจผู้ผลิตรายใหญ่มากกว่า 1,350 รายใน 13 ประเทศทั่วโลก

นับเป็นครั้งที่ 8 สำหรับรายงานของ “State of Smart Manufacturing Report”ประจำปี 2023 ได้ศึกษาข้อมูลจากการสำรวจผู้ผลิตรายใหญ่จากทั่วโลก ซึ่งเผยให้เห็นถึงจุดเน้นในการสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรโดยไม่ลดทอนคุณภาพ โดยเน้นที่การเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของข้อมูล และเพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความยืดหยุ่น เปิดใช้งานความคล่องตัว เพิ่มความยั่งยืน และจัดการกับความท้าทายด้านกำลังคน

Read More »

แบตเตอรี่ทุติยชีพสำหรับ EV มีแนวโน้มเติบโตถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2576

แบตเตอรี่ทุติยชีพ (second-life battery) นับเป็นอีกความหวังหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคต การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับแบตเตอรี่ EV และการมีต้นทุนจัดเก็บในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่

Read More »

IDTechEx ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากโอกาสในอุตสาหกรรมพลังงาน

วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน บวกกับความต้องการที่เร่งรีบในการเปลี่ยนไปสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในภูมิทัศน์ด้านพลังงาน ทางเลือกด้านเทคโนโลยี การเลือกวัสดุ และรูปแบบธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานและผู้บริโภคทั่วโลก

Read More »