PTT Global Chemical

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เลือก AWS ในการปรับปรุงระบบข้อมูลให้ทันสมัย

บริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช้ AWSเพื่อลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากหลายเดือนลงเหลือเพียงไม่กี่วัน ลดการใช้วัตถุดิบ และสร้างแอปรีไซเคิล

Read More »

AIS – GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

ดึงศักยภาพดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียวมุ่งสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

Read More »