NTT

RX เปลี่ยนระบบ ERP สู่ SAP S/4HANA Cloud, private edition เสริมความคล่องตัวด้วยข้อมูลธุรกิจที่เชื่อถือได้ ตอบโจทย์สิทธิพิเศษ BOI

โดย NTT DATA Business Solutions Thailand ธุรกิจด้านเภสัชกรรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยานั้นเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนสูง อีกทั้งโรคภัยต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด ทำให้การพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read More »

Exotic Food เผยเคล็ดลับวางระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จและใช้งานได้จริงด้วยแนวคิด “เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม” กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT DATA Business Solutions Thailand

การวางระบบ ERP ให้ใช้งานได้จริงนั้นถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของธุรกิจองค์กรหลายแห่ง เพราะระบบ ERP นั้นเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและต้องรองรับต่อการทำงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นธุรกิจองค์กรจำนวนมากที่มีแผนลงทุนใช้งานระบบ ERP นั้น ประสบกับปัญหาว่าระบบ ERP ที่ได้ลงทุนไปกลับไม่สามารถใช้งานได้ กลายเป็นคอขวดใหม่ของการดำเนินธุรกิจแทนที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบโตอย่างมั่นคง

Read More »