MEA

MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ความร่วมมือในการให้บริการประชาชน และการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยี ระหว่าง MEA และกปน. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

Read More »