IDTechEx

สารสนเทศด้านวัสดุ และ AI กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความยั่งยืน

สารสนเทศด้านวัสดุ (materials informatics) เป็นการประยุกต์ใช้หลักการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมไปถึงการใช้เทคนิคแมชีนเลิร์นนิง (machine learning; ML) ในสาขาวัสดุศาสตร์ นี้คือส่วนที่สำคัญของกล่องเครื่องมือที่จะนำไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุที่มีคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งความสามารถในการสร้างความยั่งยืนให้กับวัสดุและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นนั้น อาจเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด

Read More »

เซมิคอนดักเตอร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขับและรถยนต์ไฟฟ้า โดย IDTechEx

รายงานฉบับใหม่ของ IDTechEx เรื่อง “Semiconductors for Autonomous and Electric Vehicles 2023-2033” พบว่าการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เป็นจำนวนมากจะขับเคลื่อนให้เกิด CAGR 10 ปีที่ 20.9% ในเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้กับระบบส่งกำลังไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไร้คนขับ สิ่งนี้จะช่วยผลักดันตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์โดยรวมให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 9.4% ในทศวรรษหน้า

Read More »

แนวโน้มตลาด RFID ในปี 2566 และอีก 5 ปีข้างหน้า

ตลาด RFID ทั่วโลกคาดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2566 โดย IDTechEx คาดการณ์มูลค่าตลาดไว้ที่ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 มูลค่าตลาดนี้ประกอบด้วยฉลาก RFID การ์ด fobs และรูปแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกับแท็ก สแกนเนอร์ ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับ RFID

Read More »

แบตเตอรี่ทุติยชีพสำหรับ EV มีแนวโน้มเติบโตถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2576

แบตเตอรี่ทุติยชีพ (second-life battery) นับเป็นอีกความหวังหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคต การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับแบตเตอรี่ EV และการมีต้นทุนจัดเก็บในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่

Read More »

IDTechEx ช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากโอกาสในอุตสาหกรรมพลังงาน

วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน บวกกับความต้องการที่เร่งรีบในการเปลี่ยนไปสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในภูมิทัศน์ด้านพลังงาน ทางเลือกด้านเทคโนโลยี การเลือกวัสดุ และรูปแบบธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานและผู้บริโภคทั่วโลก

Read More »