HID

HID เปิดตัว Seos® บัตรเข้า-ออกอาคาร ทำด้วยไม้ไผ่จากแหล่งที่ยั่งยืน

HID ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน บัตรเข้า–ออกอาคารโฉมใหม่มีอายุการใช้งานนาน ปราศจากพลาสติกพีวีซี และผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC® (Forestry Stewardship Council®)

Read More »