Frasers Industrial Thailand Reit

FTREIT รายได้โต ปิดงบครึ่งปีแรกแตะ 1,900 ล้านบาท อวดพอร์ตฯ โรงงาน-คลังสินค้า ผู้เช่าแน่น อัตราการเช่านิวไฮ!

FTREIT เผยครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 – มี.ค. 2566) กวาดรายได้รวม 1,867.3 ล้านบาท เติบโต 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรจากการลงทุนสุทธิที่ 1,271.6 ล้านบาท ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค. – มี.ค. 2566) บันทึกรายได้ 935.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 635.9 ล้านบาท อัตราการเช่า ณ 31 มีนาคม 2566 สูงถึง 88% ถือเป็นนิวไฮ (New High) ตั้งแต่การก่อตั้งกองทรัสต์ฯ ประกาศจ่ายผลตอบแทนไตรมาสที่ 2 แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วย

Read More »