DHL Express

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสเปิดตัว GoGreen Plus บริการใหม่ ช่วยลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF)

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสเป็นผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรายแรกของโลกที่เปิดตัวบริการนี้ บริการ GoGreen Plus เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มดอยช์โพสต์ ดีเอชแอลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593

Read More »