Deloitte

ดีลอยท์ เผยผลวิจัยเส้นทางสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของธุรกิจในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคสะท้อนพัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลและเทรนด์ดิจิทัลคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจ

ดีลอยท์ เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุด “เส้นทางสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของธุรกิจในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค” (The consumer industry’s journey towards digital maturity) มีเป้าหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลคอมเมิร์ซขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคในประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดดิจิทัลคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Read More »

โลกที่ไร้ขอบเขต: พื้นฐานใหม่ของต้นทุนมนุษย์

โลกของการทำงานเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ นับตั้งแต่การทำงานทางไกลช่วงโรคระบาดไปจนถึง ‘การลาออกครั้งใหญ่’ และ ‘การลาออกอย่างเงียบ ๆ’ บริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ทำให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองในการจ้างงานแบบเดิม ๆ ที่ซ้ำซากให้ยืดหยุ่นและคล่องตัวคล่องตัวมากขึ้น จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ผู้ที่มาลงทะเบียนคนว่างงานส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าลาออกมากกว่าโดนให้ออกหรือหมดสัญญาจ้างงาน[1]

Read More »

แนวโน้มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 2566

สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อาจไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุด แต่กลับเป็นสถานการณ์ที่ชิปล้นตลาดในอุตสาหกรรมหนึ่งและขาดตลาดอีกอุตสาหกรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ ในปี 2566 ทั้งเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูง รวมทั้งบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ที่พากันชะลอตัว ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์อย่างมาก บริษัทชิป 10 อันดับแรกทั่วโลกมีมูลค่าตามราคาตลาดลดลง 34% จากประมาณ 2.9 เหลือ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ 2565 ตามลำดับ แม้ว่าราคาของ High-end Memory ได้ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องใช้เวลารอสินค้าประมาณ 6 เดือน ณ ตุลาคม 2565 เมื่อเทียบกับช่วงปกติที่ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้การที่รัฐบาลสหรัฐฯ เข้มงวดกับกฎระเบียบการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีนในเดือนตุลาคม 2565 มีแนวโน้มส่งผลต่อทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งหมดในปี 2566 อีกด้วย

Read More »