Machinery

Multivac เปิดตัว Pouch Loader และ Pouch Rack รองรับงาน Packaging สำหรับ Belted Chamber

ในการบรรจุหีบห่อด้วยเครื่องจักรนั้น การเติม Film Pouch และการ Loading สำหรับเครื่องจักรนั้นมักเป็นคอขวดที่สำคัญของกระบวนการ เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง และต้องอาศัยความชำนาญในการจัดการกับเครื่องจักรเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการมากถึง 5 คนเลยทีเดียว

Read More »

Caterpillar โชว์รถ Mining Truck ขนาดใหญ่ ใช้พลังงานจาก Battery

Caterpillar ได้ออกมาเผยถึงความสำเร็จในการสาธิตรถ Mining Truck ขนาดใหญ่รุ่น 793 ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก Battery ทั้งหมด ตอบวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

Read More »

เปิดตัว Cat 340 Hydraulic Excavator ทำงานได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า 10%

Cat ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Hydraulic Excavator รุ่นล่าสุด Cat 340 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง Cat 336 ที่เปิดตัวออกมาตั้งแต่ปี 2020 ถึง 10%

Read More »

Unibloc เปิดตัวปั๊ม QuickStrip FoodFirst ขนาดใหม่ ทำความสะอาดง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น

Unibloc Hygienic Technologies ได้ออกมาประกาศเปิดตัวปั๊ม QuickStrip FoodFirst ในขนาดใหม่ ตั้งแต่ PD300 ถึง PD677

Read More »

Schaeffler เข้าซื้อกิจการ CERASPIN ผู้ผลิตชิ้นส่วนเซรามิกคุณภาพสูง

Schaeffler บริษัท Supplier ชั้นนำสำหรับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ได้ลงนามเข้าซื้อกิจการของ CERASPIN ผู้ผลิตชิ้นส่วนเซรามิกคุณภาพสูงสำหรับแบริ่งที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีจาก CERATIZIT Group แล้ว

Read More »