WMS – Warehouse Management System

ออโตสตอร์ (AutoStore) รุกโซลูชั่นระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะแบบคิวบ์ สตอเรจ (Cube Storage) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน TILOG-LOGISTIX 2023

แนวคิดการจัดเก็บคลังสินค้าที่ปฏิวัติวงการ ช่วยลดค่าไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า มาพร้อมเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของระบบบริหาร และจัดการคลังสินค้า (order fulfilment) อันสะดวกรวดเร็ว ด้วยที่พื้นที่ที่มีอยู่เดิม

Read More »

5 เทรนด์ IoT ที่สำคัญปี 2023 สำหรับภาคโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน โดย Reader Forum

IoT ไม่ได้เป็นเพียงเครือข่ายของอุปกรณ์อัจฉริยะ แต่เป็นแนวคิดทั้งหมดที่ช่วยให้สามารถระบุและคัดแยกมูลค่าจากข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งรวบรวมโดยเซ็นเซอร์และวิเคราะห์ในระบบคลาวด์

Read More »