Sustainable

AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชั่นส์ที่พร้อมใช้งานจริง ตอกย้ำภารกิจ Sustainable Nation สร้างไทยยั่งยืน เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

AIS Business สร้างปรากฎการณ์สะเทือนภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการวิวัฒน์ครั้งใหม่ของ Intelligence Infrastructure เพิ่มขีดความโครงข่าย นวัตกรรม โซลูชั่นส์ และ Enterprise Platform สู่ “การใช้งานจริง” ที่ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมแบบ Cross Industry Collaboration พร้อมยึดหัวหาด 3 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนการเติบโต GDP และระบบเศรษฐกิจประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ในใจองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างการเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน พร้อมส่งเสริม Sustainable Nation หรือการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

Read More »

TechTalk Webinar : ความท้าทายของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Challenges of Sustainability Disclosure)

TechTalkThai และ ABeam Consulting ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ความท้าทายของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน” เพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมเรียนรู้ถึงวิธีการและโซลูชันที่จะช่วยวัดผลข้อมูลความยั่งยืนได้อย่างแม่นยำ สกัดนำข้อมูลออกมาใช้ตอบโจทย์นโยบายและระเบียบข้อบังคับจากกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30น.

Read More »

Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญทาง ตอน Sustainable Maintenance in Action

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมคงคุ้นเคยกับคำว่า “อุตสาหกรรมสู่ 4.0 หรือ Industry 4.0” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องเผชิญในปัจจุบัน อีกทั้งต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และสอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่

Read More »

เต็ดตรา แพ้ค เปิดเผยความคืบหน้าและเป้าหมายสำคัญก้าวนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามแผนงานในระดับโลก

กรุงเทพ (27 มิถุนายน 2565) —  เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการนำเสนอรายงานความยั่งยืนระดับโลก Sustainability Report FY221 ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

Read More »

DXC Technology คาดการณ์ 5 แนวทางที่ซอฟต์แวร์จะช่วยเร่งสร้างความยั่งยืนในอีก 5 ปีข้างหน้า

DXC Technology บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 ได้คาดการณ์ 5 แนวทางที่ซอฟต์แวร์จะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่มีความปลอดภัยด้านสภาพอากาศ

Read More »

ส่องโลกสีเขียวจากดัชนี Green Future Index 2023 ท่ามกลางระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศพุ่งสูงขึ้น

ดัชนี Green Future Index (GFI) จัดทําโดย MIT Technology Review Insights ร่วมกับ Kyndryl, Intel และ Iris Ceramica Group เป็นการจัดเทียบอันดับประจําปีครั้งที่ 3 ของ 76 ชาติและดินแดนที่มีความคืบหน้าในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คาร์บอนต่ำ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา

Read More »