Networking

“4 เทรนด์” สำหรับ “อุตสาหกรรมโทรคมนาคม” ที่น่าจับตามองในปี 2023

แน่นอนว่าทุกคนคาดหวังที่จะได้เห็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มตัว สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2023 ทุกภาคส่วนต่างคาดหวังว่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและเทรนด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

Read More »

UL Solutions ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโครงข่ายกำลังไฟฟ้า

UL Solutions ผู้นำระดับโลกในการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสายไฟฟ้า (wire) และเคเบิลไฟฟ้า (cable) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดโลก และยกระดับความปลอดภัยของระบบเคเบิล

Read More »