Asset Management

สรุปงานสัมมนา “Maximo Exchange Forum 2023” กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) จัดการทรัพย์สินองค์กรหลายหมื่นถึงหลายล้านชิ้นจากธุรกิจไทย

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปสู่การเป็นธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากประเด็นด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร, งบประมาณ, การขาย, การตลาด, การผลิต และอื่นๆ แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนั้น ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจ หรือ Asset Management นั่นเอง เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยได้ร่วมกันมารับฟังถึงประสบการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท Triple Dot Consulting จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนา Maximo Exchange Forum 2023 เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริหารของธุรกิจองค์กรไทยชั้นนำมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำ Asset Management ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยโซลูชัน IBM Maximo รวมถึงอัปเดตเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ จาก IBM ประเทศไทย ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ จึงขอสรุปถึงประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าผู้บริหารธุรกิจองค์กรไทยไม่มากก็น้อย ดังนี้ครับ

Read More »