Government

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับเดลต้าประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Angel Fund for Startups พร้อมเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 5 ตุลาคม 2566 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศรางวัล Delta Angel Fund for Startups 2023 นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 งานนี้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเดลต้า โดยเดลต้าได้มอบเงินรางวัลจำนวน 5,000,000 บาท ในการสนับสนุนองค์กรให้แก่ 10 ทีม และมอบเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งให้แก่ทีม BioNext ภายในงาน นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เดลต้าเห็นความก้าวหน้าทั้งในคุณภาพของทีมที่เข้าร่วมและความหลากหลายของธุรกิจ …

Read More »

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สดช. และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดสัมมนาโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

กรุงเทพมหานคร  – ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” (Sustainable City 2023) ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช. หรือ ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 21 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมปาฐกถาและสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับท้องถิ่น ให้น่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเมืองยั่งยืนร่วมกันอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืน

Read More »

สทร. ร่วมกับ หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบการขนส่งทางราง” ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Read More »

จัดสรรงบ 2,000 ล้านบาท “อุตสาหกรรมยางไทย” เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันระดับโลก

การยางแห่งประเทศไทย ผนึก หอการค้าไทย และการยางแห่งประเทศไทย ผุดโครงการ Capital Flow in Rubber Industrial Estate มุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานยางพาราในระดับโลก

Read More »

กรมโรงงานฯ ปลื้ม!!! ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท ประกาศครบ 54 พื้นที่ 39 จังหวัด มุ่งสู่ต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ปลื้ม!!! ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท ประกาศยกระดับพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครบแล้วทั้ง 54 พื้นที่ 39 จังหวัด มุ่งสู่ต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ! ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ 4 มิติ MIND

Read More »

สมอ. จับมือ ปคบ. ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน กว่า 66 ล้านบาท เตือนผู้ประกอบการ อย่าฝ่าฝืนทำ นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

สมอ. ร่วมกับ ปคบ. และ SCG ทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. จากท้องตลาด มูลค่ากว่า 66 ล้านบาท เผยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ไม่เหลือกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Read More »

ถอดรหัส กนอ. เปิดตัวโลโก้รอง “I-EA-T Elevation” พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน!

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธาน บอร์ด กนอ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) ว่า  กนอ. รวมทั้งภาคเอกชน มีส่วนร่วมก่อตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลได้อย่างรวดเร็ว ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กนอ. มีความตั้งใจที่จะนำพาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยปรับโฉมการให้บริการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทำงาน ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ทั้งนี้ การออกแบบตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation เปรียบเสมือนตัวกลางสะท้อนถึงการดำเนินงานและภาพลักษณ์ใหม่อันทันสมัยขององค์กร สื่อถึงความเป็นตัวตนและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและก้าวไกลของ กนอ. ในมิติที่หลากหลาย

Read More »

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ 15 สมุนไพร เป็น Herbal Champions สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวางเป้าสู่ตลาดโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯประกาศ “สมุนไพร Herbal Champions 15 รายการ” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า วางเป้าหมายออกสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สมุนไพรที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนาต่อยอด 3 รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และกระชายดำ และกลุ่มที่ 2 สมุนไพรที่มีศักยภาพและต้องการความต่อเนื่องในการพัฒนา 12 รายการ ได้แก่ บัวบก มะขามป้อม ไพล ขิง กระชาย ว่านหางจระเข้ กวาวเครือขาว มะระขี้นก เพชรสังฆาต กระท่อม กัญชง และกัญชา

Read More »

กระทรวงอุตฯ ย้ำ!! ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ออกประกาศ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” ฉบับล่าสุด เน้นให้ผู้ก่อกำเนิดต้องรับผิดชอบจนกว่ากากอุตสาหกรรมจะได้จัดการแล้วเสร็จ

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน จึงได้มีการปรับปรุงประกาศฉบับล่าสุด เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” ซึ่งเป็นประกาศที่จะนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principle; PPP) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

Read More »

สมอ. ดันกัญชงโกอินเตอร์ เตรียมประกาศเพิ่มอีก 2 มาตรฐาน รุกตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง

สมอ. ออกใบอนุญาต มอก. “สารสกัดจากกัญชง” ให้ผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทย พร้อมโกอินเตอร์ เร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมประกาศเพิ่มอีก 2 มาตรฐานภายในมิถุนายนนี้ รุกตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง แปรรูปอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย สร้างรายได้ให้เกษตรกร

Read More »