CSR

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) สานต่อค่านิยม ‘Giving Back to Society’ มอบผลิตภัณฑ์ ‘แบรนด์’ รวมมูลค่ากว่า 9.6 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล-มูลนิธิต่างๆ ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดีไปกับแบรนด์”

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จํากัด หรือ SBFT ในฐานะผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพให้กับคนไทยควบคู่กับการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง (Giving Back to Society) ล่าสุด มอบผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” (BRAND’S) ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดีไปกับแบรนด์” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและมูลนิธิ รวมไปถึงผู้พักฟื้นและเด็กๆในมูลนิธิ รวมมูลค่า 9,694,192 บาท

Read More »