คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กร สูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2566 จัดทำโดย จุฬาฯ

จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands เป็นปีที่ 14 แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2566

หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.(กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการจัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023” เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2566  นับเป็นปีที่ 14 ของการเผยแพร่ผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยมี  ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ  หอประชุมจุฬาฯ

สำหรับ Thailand’s Top Corporate Brands 2023มีบริษัทที่ได้รับรางวัลจำนวน 14 บริษัท ได้แก่ 

 • คาราบาวกรุ๊ป (95,839 ล้านบาท)
 • ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (29,242 ล้านบาท) 
 • บัตรกรุงไทย (92,899 ล้านบาท) 
 • ทีคิวเอ็ม อัลฟา (28, 288 ล้านบาท) 
 • ยูไนเต็ด เปเปอร์ (5,933 ล้านบาท)
 • ไดนาสตี้ เซรามิค (13,752 ล้านบาท)
 • แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (58, 571 ล้านบาท)
 • กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (340,700 ล้านบาท) 
 • โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (140,118 ล้านบาท)
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (94,379 ล้านบาท)
 • บีอีซี เวิลด์ (13,246 ล้านบาท)
 • ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (89,418 ล้านบาท)
 • ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  (13,938 ล้านบาท)
 • จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (51,733 ล้านบาท)

ในปี 2566 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดติดต่อกัน 5 ปี 2 บริษัท คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  และบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands 2023 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) ประจำปี 2566 มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่ 

 • Bank Central Asia Tbk Pt (Million USD 46,586) จากอินโดนีเซีย
 • Hong Leong Financial Group (Million USD 13,728) จากมาเลเซีย
 • SM Investments Corporation (Million USD 14,344) จากฟิลิปปินส์
 • DBS Group Holdings (Million USD 20,402) จากสิงคโปร์
 • Advanced Info Service Plc. (Million USD 9,830) จากไทย
 • Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Million USD 10,864) จากเวียดนาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 Airports of Thailand Plc.จากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 หรือรางวัลหอเกียรติยศแห่งอาเซียน เนื่องจาก AOT เคยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand ในนามของประเทศไทยติดต่อกันถึง 5 ปี

ที่มา : chula.ac.th

About pawarit

Check Also

รัฐบาลไทย อนุมัติแคมเปญลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของราคาจริง สำหรับบริษัทที่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV

รัฐบาลไทยไทยได้อนุมัติสิ่งจูงใจสำหรับบริษัทต่างๆ ในการเปลี่ยนกองยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่ประกอบด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้