Bentley Systems ควบรวมกิจการ Blyncsy เพื่อขยายนวัตกรรมบริการ AI ที่ล้ำสมัยสำหรับดำเนินการและบำรุงรักษาด้านการขนส่ง

iTwin Ventures บริษัทภายใต้ Bentley Systems ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Blyncsy ผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำในด้านการขนส่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) โดยมุ่งไปที่ระบบนิเวศแฝดดิจิทัลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iTwin Ventures ของ Bentley ที่จะเป็นตัวเร่งการพัฒนาและเผยแพร่การวิเคราะห์สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณค่าในวงกว้าง

เทคโนโลยีการตรวจสอบถนนด้วย AI แบบอัตโนมัติของ Blyncsy สามารถตรวจจับการมีอยู่ของเส้นสี และทัศนสามารถของระบบ (ด้วยความอนุเคราะห์ภาพจาก Bentley Systems)

Blyncsy ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 ในเมือง Salt Lake City รัฐยูทาห์ โดย Mark Pittman เป็นซีอีโอ ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ภาพที่มีอยู่โดยทั่วไป เพื่อบ่งชี้จุดที่ต้องบำรุงรักษาบนเครือข่ายถนน เดิมที Pittman มีแนวคิดนี้ให้กับบริษัทในขณะติดอยู่ที่ไฟจราจร โดยเชื่อว่าจะต้องมีวิธีการรวบรวมข้อมูลปัจจัยแวดล้อมใน “เวลาจริง” เข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลงานจราจรและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจจับหลุมบ่อได้โดยอัตโนมัติถือเป็นตัวแปรสำคัญ เนื่องจากหลุมบ่อต่างๆ จะขยายตัว เช่น จากการใช้เครื่องกวาดหิมะ และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อถนน โดย Blyncsy ใช้ AI เพื่อตรวจจับสภาพเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

การให้บริการ AI ของ Blyncsy จะเข้ามาแทนที่ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่มีค่าใช้จ่ายสูงและทำได้ช้า ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้บุคลากร หรือยานยนต์ หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะทางในภาคสนาม และเพิ่มการตระหนักรู้ของผู้เป็นเจ้าของงานขนส่ง และลดปัจจัยแวดล้อมทางถนนได้อย่างทันท่วงที โดย Blyncsy สามารถตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยบนถนนที่แตกต่างกันได้มากกว่า 50 รายการ รวมถึงตำแหน่งที่แท้จริงของเขตงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่

ถนนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะต่างๆ แต่ด้วยความแตกต่างของยานยนต์ และยานยนต์ที่หนักกว่าจะทำให้ถนนชำรุดเร็วขึ้น โดย AI ของ Blyncsy จะรายงานสภาพการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาจัดการซ่อมแซมถนนได้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการจัดการการขนส่ง

Pittman กล่าวว่า — “Blyncsy มุ่งมั่นที่จะใช้เทคนิค AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ล่าสุด เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายการขนส่ง การปรับแนวทางให้เข้ากับ Bentley จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ใช้ของเรามากขึ้น และเราจะร่วมกันนำเสนอการวิเคราะห์สินทรัพย์ในระดับลึกยิ่งขึ้นแก่เจ้าของรถขนส่ง เพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่ในวันนี้และวันหน้า”

Ed Sniffen ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งแห่งฮาวาย กล่าวว่า — “สำหรับเรา ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับแรก และประสิทธิภาพการดำเนินงานก็สูงเป็นอันดับ 2 เราอาศัยข้อมูลในเวลาจริง เช่น ข้อมูลที่เราได้รับจาก Blyncsy เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบทางหลวงให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” “Blyncsy ได้จัดทำรายงานรายสัปดาห์ ด้วยกราฟิกและภาพถ่ายที่มีรายละเอียดของสภาพราวกั้น ถนน และต้นไม้พืชพรรณต่างๆ พร้อมทั้งให้เครื่องมือเพิ่มเติมที่สามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับทรัพยากรของเราเพื่อเข้าไปจัดการในส่วนที่จำเป็นของระบบ”

แอปพลิเคชันตรวจสอบถนนแบบอัตโนมัติโดย AI ของ Blyncsy สามารถระบุถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางถนน ประเมินสภาพ และแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงปัญหาที่ปรากฏขึ้น

Blyncsy จะนำแพลตฟอร์ม iTwin ของ Bentley มาใช้เพื่อบูรณาการเข้ากับงานวิศวกรรมและโมเดลจำลองแบบของผู้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน และ Bentley จะนำมารวมเข้ากับบริการ AI ของ Blyncsy และนำออกสู่ตลาดพร้อมกับแฝดดิจิทัลในด้านการเคลื่อนที่ภายใต้ข้อเสนอใหม่

การเข้าควบรวมกิจการ Blyncsy ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Ignatious Growth Capital และที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าลงทุน Blyncsy ได้แก่ Peterson Ventures, Doug Wells, Elemental Excelerator, Park City Angel Network, OakHouse Partners และ CEAS Investments

ที่มา: Bentley Systems

About pawarit

Check Also

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน

CES 2024 แสดงให้แล้วเห็นว่า อนาคตของรถยนต์จะถูกกำหนดโดย AI

เทคโนโลยียานยนต์กำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้า เมื่อการเป็นไฟฟ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ และการอัตโนมัติจะเปลี่ยนวิธีการขับขี่ใหม่ นอกจากนี้ โอกาสใหญ่ที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การเชื่อมต่อและข้อกำหนดจากซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน สิ่งนี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วในงาน CES 2024 ล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ ด้วยความรู้สึกที่ว่า “อัตโนมัติ” “เชื่อมต่อ” “AI” …