Azbil จะสร้างอาคารโรงงานการผลิตใหม่ที่บริษัทสาขาในประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการผลิตทั่วโลกและขยายธุรกิจในต่างประเทศ

Azbil Production (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาด้านการผลิตในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ประกาศว่าจะสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการผลิตทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในต่างประเทศ

แนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับอาคารโรงงานแห่งใหม่ของ Azbil Production (Thailand) ซึ่งวางแผนไว้สำหรับปี 2567

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2013 Azbil Production (Thailand) ได้ทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและขยายรายการสินค้าที่ผลิต ปัจจุบันบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึงตัวควบคุมอุณหภูมิอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ และตัวควบคุม HVAC นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตและการขนส่งโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กระจายสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

อาคารใหม่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำลังการผลิตของบริษัทและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้เมื่อธุรกิจในต่างประเทศของ Azbil Group เติบโตขึ้น และยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศของกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการ เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องส่งสัญญาณแรงดันแตกต่างสำหรับตลาดอุตสาหกรรม

ฐานการผลิตในต่างประเทศแห่งแรกของ Azbil Group คือ Azbil Control Instruments (Dalian) ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และ Azbil Production (Thailand) ถูกขยายเพิ่มเข้ามาในปี 2013 เพื่อขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาและระบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ในปี 2019 Azbil ได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบของ “mother factory” ซึ่งประกอบด้วยโรงงานโชนันที่เชื่อมโยงกับฐานการวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีฟูจิซาวะ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการผลิตทั่วโลกในญี่ปุ่น จีน และไทย ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตในต่างประเทศของ Azbil เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าจะถึง 30% ภายในปี 2025

ข้อมูลการสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ Azbil Production (Thailand)

  • พื้นที่อาคาร 6,069 ตารางเมตร (3 ชั้น)
  • พื้นที่ใช้สอย 15,064 ตารางเมตร
  • เงินลงทุน 391,000,000 บาท (ประมาณ 1,500 ล้านเยน)
  • กำหนดแล้วเสร็จ ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2024

ที่มา : Azbil

About pawarit

Check Also

WAVR ต้นแบบชุดแปลงพลังงานจากคลื่น เป็นแบบมอดูลาร์ ปรับเพิ่มขนาดได้ และทำให้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบไฮบริดได้

WAVR LLC แนะนำต้นแบบชุดแปลงพลังงานจากคลื่น (Wave Energy Converter; WEC) มีลักษณะเป็นมอดูลาร์ เทคโนโลยีนี้ใช้เปลี่ยนพลังงานในธรรมชาติจากคลื่นทะเลให้เป็นพลังทางไฟฟ้า ต้นแบบแรกที่สร้างขึ้นนี้มีขนาดเล็กใกล้เคียงกล่องควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน แต่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายการใช้งานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ นอกจากนี้ ในการออกแบบยังสามารถบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ได้ง่าย

EOS ระบบปฏิบัติการด้านพลังงานบนแพลตฟอร์ม Acuity เพื่อการควบคุมโรงไฟฟ้าในเวลาจริงและการจัดการพลังงานได้เต็มรูปแบบจาก Aderis Energy

Aderis Energy เปิดตัว EOS ระบบปฏิบัติการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดของ Acuity ที่เป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมที่ล้ำสมัยสำหรับการจัดการด้านพลังงาน โดย EOS (Energy Operating System) เป็นวิธีการใหม่ที่นำมาบูรณาการเข้ากับความแข็งแกร่งของระบบ PPC …