About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

นักวิชาการหนุนจัดตั้ง PRO แห่งชาติตามหลัก EPR จัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2566 – นักวิชาการระบุภาครัฐกำลังเร่งยกร่างกฎหมาย “พระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พ.ศ. …” โดยหนึ่งในสาระสำคัญจะมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Producer Responsibility Organization หรือ PRO) …

ท่อนาโนคาร์บอนสีเขียว เป็นความจริง หรือ การประชาสัมพันธ์ที่ดี

ตลาดวัสดุนาโน โดยเฉพาะนาโนคาร์บอน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกทางเทคโนโลยีสำหรับยุคหน้าหลายอย่าง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes; CNT) คือ การเข้าไปรวมตัวกันในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion) ดังที่เห็นได้จากยอดการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการ ในขณะที่ผู้เล่นหลัก มีให้เห็นทั้งที่กำลังเข้าซื้อกิจการและขยายกิจการ ซึ่งจะนำไปสู่การรวมตลาดต่อไป