Amazon และ iRobot ตกลงยุติการเข้าซื้อกิจการที่ลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2022 เหตุไม่ผ่าน EU

ข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ iRobot ของ Amazon ไม่ผ่านการอนุมัติตามกฎระเบียบในสหภาพยุโรป หรือ EU ทำให้ Amazon และ iRobot ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้บริโภค การแข่งขัน และนวัตกรรม

Amazon และ iRobot ประกาศว่า พวกเขาได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2022 โดยที่ Amazon ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้กับ iRobot ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เป็นเงินสด

***ประกาศการลงนามเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2022 โดยที่ Amazon : https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-and-irobot-sign-an-agreement-for-amazon-to-acquire-irobot

iRobot บริษัทหุ่นยนต์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยให้ผู้คนทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นทั้งในและนอกบ้าน

ผลิตภัณฑ์ของ iRobot รวมถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba® ที่ได้รับรางวัล และหุ่นยนต์ถูพื้นตระกูล Braava® ได้รับการต้อนรับสู่บ้านหลายล้านหลังทั่วโลก และทำงานหนักทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ทำงานได้มากขึ้น

ที่มา : aboutamazon

About pawarit

Check Also

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน