About pawarit

Check Also

สรุป 12 บริษัทฯ ในประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินด้าน ESG ในระดับ Top 1% จาก The Sustainability Yearbook 2023 จัดทำขึ้นโดย S&P Global

ปี 2023 ที่ผ่านมา เทรนด์ ESG แนวทางการลงทุนระยะยาวรูปแบบใหม่สู่ธุรกิจสีเขียวถูกพูดถึงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก

เอเซอร์ เผยวิสัยทัศน์ “Conscious Technology”ร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธิตโซลูชั่นการกักเก็บพลังงานและแนวคิดผลิตภัณฑ์ในงาน COP28 ที่ดูไบ

ประเทศไทย, 19 ธันวาคม 2566– เอเซอร์ อิงค์ เผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ “Conscious Technology” ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยการคำนึงถึงอนาคต พร้อมเผยความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาทางสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง นำเสนอสองโซลูชั่นสำหรับ energy storage  รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่นำเสนอแนวคิดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมที่ประเทศดูไบ