การวิเคราะห์ของเสียด้วย AI ทำให้ Greyparrot กลายเป็นผู้ชนะเลิศรายการ Lift-Off ของ Amcor

Amcor ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาและการผลิตที่มีความรับผิดชอบด้านการบรรจุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะเลิศการแข่งขันล่าสุดในรายการ Lift-Off ของ Amcor นั่นคือ Greyparrot ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ของเสีย (waste) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัทสตาร์ตอัปที่อยู่ในระยะเติบโตนี้จะได้รับเงินลงทุนถึง 500,000 ดอลลาร์ และได้สิทธิ์ในการแสดงความสามารถระดับโลกในด้านความยั่งยืนและการบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยขยายระบบการรู้จักของเสีย (waste recognition system) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AI นี้ ให้มีศักยภาพต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Greyparrot ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ Lift-Off ของ Amcor มีความโดดเด่นในด้านวิเคราะห์ของเสีย โดยผลการวิเคราะห์นั้นมาจากการสร้างขึ้นโดย AI

Greyparrot ใช้ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วย AI ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการฟื้นคืนทรัพยากร ด้วยการเฝ้าตรวจสอบและคัดแยกขยะ/ของเสียจำนวนมากที่เคลื่อนไหลไปตามขั้น โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลไว้สำหรับผู้จัดการของเสีย, ผู้ผลิต และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำไปใช้พิจารณาในกรณีที่จำเป็นต้องปรับปรุงผลให้ดีขึ้นทั้งในการคัดแยก, การปรับอัตราการรีไซเคิล และการทำบัญชีแสดงรายการคัดแยกได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย

Frank Lehmann รองประธานฝ่าย Corporate Venturing และ Open Innovation ของ Amcor กล่าวว่า — “โครงการ Lift-Off ของ Amcor ทำให้เกิดความร่วมมือกับหลายบริษัทที่เป็นแนวหน้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ” “เรารู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีของ Greyparrot ที่มีความสามารถในการเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าตามวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์และของเสียอื่นๆ และทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย และวิธีการที่เราจะสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น”

Mikela Druckman ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Greyparrot กล่าวเสริมว่า — “ข้อมูลมีความสำคัญต่อความพยายามในการสร้างความใกล้ชิดกับวงรอบอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถได้ดำเนินการได้ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการฟื้นคืนทรัพยากร ไปจนถึงการแจ้งข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกฎข้อบังคับ การสนับสนุนของ Amcor และการแข่งขันในรายการ Lift-Off ทำให้เราสามารถก้าวไปสู่การแปลงของเสียให้เป็นรูปแบบดิจิทัลได้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่กับองค์กรที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดในห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย”

ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วย AI ที่ล้ำสมัยของ Greyparrot ทำให้เกิดความสะดวกในการฟื้นคืนทรัพยากร ด้วยการเฝ้าตรวจสอบและคัดแยก ของเสียจำนวนมากที่เคลื่อนไหลไปตามขั้น

รายการ Lift-Off ของ Amcor เป็นเวทีแข่งขันสำหรับบริษัทสตาร์ตอัปในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโต เพื่อให้ผู้แข่งขันมีโอกาสนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมในหนึ่งประเด็นจากที่กำหนดไว้หกประเด็น คือ 1. อุปสรรคทางเลือก 2. บรรจุภัณฑ์แบบสมาร์ทและเชื่อมต่อ 3. รูปแบบธุรกิจใหม่ 4. วัสดุชีวภาพ 5. ไฟเบอร์ และ 6. การรีไซเคิล ผลงานทั้งหมดจะได้รับการประเมินจากข้อดีทั้งด้านเทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ และความสามารถในการขยายระบบ ตลอดจนความเหมาะสมกับการดำเนินงานภายในของ Amcor ซึ่ง Greyparrot เป็นผู้ชนะเลิศรายการ Lift-Off รายที่สี่นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2565

ที่มา: Amcor

About pawarit

Check Also

Avangrid นำร่องใช้หุ่นยนต์สุนัขเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อยด้วย AI

Avangrid, Inc. บริษัทชั้นนำด้านพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นสมาชิกของ Iberdrola Group ประกาศโครงการนำร่องด้วยความร่วมมือกับ Levatas และ Boston Dynamics เพื่อพัฒนาการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า โครงการนี้จะใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถสูงที่เรียกว่า …

Fictiv เปิดตัว Materials.AI ผู้ช่วย AI รายแรกของอุตสาหกรรมที่ได้พลังมาจาก ChatGPT

Fictiv บริษัทผู้ดำเนินการด้านการผลิตทางอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศเปิดตัว Materials.AI™ ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI รายแรกของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT ช่วยให้วิศวกรเครื่องกลสามารถค้นหาตัวเลือกวัสดุให้ตรงกับความต้องการในการผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่าย Materials.AI