การวิเคราะห์ของเสียด้วย AI ทำให้ Greyparrot กลายเป็นผู้ชนะเลิศรายการ Lift-Off ของ Amcor

Amcor ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาและการผลิตที่มีความรับผิดชอบด้านการบรรจุภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะเลิศการแข่งขันล่าสุดในรายการ Lift-Off ของ Amcor นั่นคือ Greyparrot ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ของเสีย (waste) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบริษัทสตาร์ตอัปที่อยู่ในระยะเติบโตนี้จะได้รับเงินลงทุนถึง 500,000 ดอลลาร์ และได้สิทธิ์ในการแสดงความสามารถระดับโลกในด้านความยั่งยืนและการบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยขยายระบบการรู้จักของเสีย (waste recognition system) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AI นี้ ให้มีศักยภาพต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Greyparrot ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ Lift-Off ของ Amcor มีความโดดเด่นในด้านวิเคราะห์ของเสีย โดยผลการวิเคราะห์นั้นมาจากการสร้างขึ้นโดย AI

Greyparrot ใช้ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วย AI ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการฟื้นคืนทรัพยากร ด้วยการเฝ้าตรวจสอบและคัดแยกขยะ/ของเสียจำนวนมากที่เคลื่อนไหลไปตามขั้น โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลไว้สำหรับผู้จัดการของเสีย, ผู้ผลิต และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำไปใช้พิจารณาในกรณีที่จำเป็นต้องปรับปรุงผลให้ดีขึ้นทั้งในการคัดแยก, การปรับอัตราการรีไซเคิล และการทำบัญชีแสดงรายการคัดแยกได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย

Frank Lehmann รองประธานฝ่าย Corporate Venturing และ Open Innovation ของ Amcor กล่าวว่า — “โครงการ Lift-Off ของ Amcor ทำให้เกิดความร่วมมือกับหลายบริษัทที่เป็นแนวหน้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ” “เรารู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีของ Greyparrot ที่มีความสามารถในการเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าตามวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์และของเสียอื่นๆ และทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย และวิธีการที่เราจะสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น”

Mikela Druckman ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Greyparrot กล่าวเสริมว่า — “ข้อมูลมีความสำคัญต่อความพยายามในการสร้างความใกล้ชิดกับวงรอบอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถได้ดำเนินการได้ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการฟื้นคืนทรัพยากร ไปจนถึงการแจ้งข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกฎข้อบังคับ การสนับสนุนของ Amcor และการแข่งขันในรายการ Lift-Off ทำให้เราสามารถก้าวไปสู่การแปลงของเสียให้เป็นรูปแบบดิจิทัลได้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่กับองค์กรที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดในห่วงโซ่คุณค่าของของเสีย”

ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วย AI ที่ล้ำสมัยของ Greyparrot ทำให้เกิดความสะดวกในการฟื้นคืนทรัพยากร ด้วยการเฝ้าตรวจสอบและคัดแยก ของเสียจำนวนมากที่เคลื่อนไหลไปตามขั้น

รายการ Lift-Off ของ Amcor เป็นเวทีแข่งขันสำหรับบริษัทสตาร์ตอัปในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโต เพื่อให้ผู้แข่งขันมีโอกาสนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมในหนึ่งประเด็นจากที่กำหนดไว้หกประเด็น คือ 1. อุปสรรคทางเลือก 2. บรรจุภัณฑ์แบบสมาร์ทและเชื่อมต่อ 3. รูปแบบธุรกิจใหม่ 4. วัสดุชีวภาพ 5. ไฟเบอร์ และ 6. การรีไซเคิล ผลงานทั้งหมดจะได้รับการประเมินจากข้อดีทั้งด้านเทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ และความสามารถในการขยายระบบ ตลอดจนความเหมาะสมกับการดำเนินงานภายในของ Amcor ซึ่ง Greyparrot เป็นผู้ชนะเลิศรายการ Lift-Off รายที่สี่นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2565

ที่มา: Amcor

About pawarit

Check Also

Bentley Systems ควบรวมกิจการ Blyncsy เพื่อขยายนวัตกรรมบริการ AI ที่ล้ำสมัยสำหรับดำเนินการและบำรุงรักษาด้านการขนส่ง

iTwin Ventures บริษัทภายใต้ Bentley Systems ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Blyncsy ผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำในด้านการขนส่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) โดยมุ่งไปที่ระบบนิเวศแฝดดิจิทัลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iTwin Ventures ของ …

Enhancing Thailand Tourism 2023 แพลตฟอร์มจับคู่นวัตกรรมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย พร้อมงานสัมมนาเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวแห่งปี

เมื่อเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เช่นกัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ สามารถให้บริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน การสร้างเวทีสนับสนุนผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของพวกเขา จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น